Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2011

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 13 – 4 – 2011

Την Τετάρτη, 13-4-2011 συνήλθε έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα: «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία- Νέο Σχολείο».Μετά από εκτενή συζήτηση για το σχέδιο νόμου «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία», η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε το εξής ψήφισμα προς την Υπουργό Παιδείας:«Θεωρεί εύλογο, απαραίτητο και αδιαμφισβήτητα αναγκαίοτο χαρακτηρισμό του σχολείου μας ως «Πρότυπου Πειραματικού» σε συνέχεια του πειραματικού του χαρακτήρα, ο οποίος θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 91 του Ν. 1566/85. Τονίζουμε πως πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη ότι το σχολείο μας είναι το πρώτο Δημόσιο Σχολείο του Νεότερου Ελληνικού Κράτους (έτος ίδρυσης 1829, πρώτος Γυμνασιάρχης Γεώργιος Γεννάδιος) και ότι έφερε τον τίτλο του Προτύπου («Α΄ Πρότυπο Γυμνάσιο Αρρένων») από την αρχή της ύπαρξης του θεσμού. Η προσφορά του σχολείου μας στα 180 χρόνια λειτουργίας του είναι γνωστή και αναμφισβήτητη και απλώνεται ευρύτερα, πέρα από τον εκπαιδευτικό χώρο, στους τομείς της πολιτικής, των τεχνών και της επιστήμης.Το σχολείο συνεχίζε…