22 Σεπ 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Διευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων καλεί τους Γονείς στις 23 – 09 – 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με θέματα.


  • Τις μετεγγραφές και τα χρονικά όριά τους.
  • Τα όρια των απουσιών και τον τρόπο δικαιολόγησης τους.
  • Τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών.
  • Την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, ενισχυτικής διδασκαλίας.
  • Τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως δυσλεξία.
  • Την αντιμετώπιση συμπεριφοράς η οποία παρεκκλίνει από την προσήκουσα, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 26 του Π.Δ 104/79.
  • Τη μη χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου.
  • Την ενημέρωση για τις μόνιμες βλάβες του καπνίσματος.
  • Μέτρα πρόληψης κατά της Γρίππης που ελήφθησαν από το Σχολείο μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: