Το ιστολόγιο ανήκει στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αθηνών. Σκοπός του είναι η ενημέρωση αλλά και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του.

26 Απρ 2010

Σχολές Γονέων

Μας κοινοποιήθηκε από την διεύθυνση του σχολείου έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στην λειτουργία Σχολών Γονέων.
"Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες."

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
1.Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
2.Υγεία και οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών
3.Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
4.Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
5.Παιδί και νέες τεχνολογίες, διάρκειας 25 ωρών
6.Οικιακή οικονομία στην σύγχρονη Ελληνική οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών
7.Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
8.Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών
9.Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών
10.Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στα Κ.Ε.Ε όλης της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: