9 Μαρ 2015

ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ "ΚΑΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ"

Παραθέτουμε το κείμενο που μας απέστειλε ο γονέας κ. Γιώργος Κυρκούλης και τον ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στη συνολική προσπάθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: