22 Σεπ 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Διευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων καλεί τους Γονείς στις 23 – 09 – 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με θέματα.


  • Τις μετεγγραφές και τα χρονικά όριά τους.
  • Τα όρια των απουσιών και τον τρόπο δικαιολόγησης τους.
  • Τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών.
  • Την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, ενισχυτικής διδασκαλίας.
  • Τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως δυσλεξία.
  • Την αντιμετώπιση συμπεριφοράς η οποία παρεκκλίνει από την προσήκουσα, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 26 του Π.Δ 104/79.
  • Τη μη χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου.
  • Την ενημέρωση για τις μόνιμες βλάβες του καπνίσματος.
  • Μέτρα πρόληψης κατά της Γρίππης που ελήφθησαν από το Σχολείο μας.

14 Σεπ 2009

Τα μέτρα για τη νέα γρίπη

Από τη διεύθυνση του σχολείου λάβαμε δύο έγγραφα που αφορούν στην πρόληψη της διασποράς της νέας γρίπης. Το πρώτο είναι η εγκύκλιος του υπουργείου που μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://www.scribd.com/full/19468017?access_key=key-1s6id333asuq8s1xkiu2
Το δεύτερο αφορά στην εξειδίκευση των μέτρων στο σχολείο μας, όπως αυτά αποφασίστηκαν από τον σύλλογο των καθηγητών: http://www.scribd.com/full/19467988?access_key=key-5am824qnyrptqmyk462

10 Σεπ 2009

Καλό ξεκίνημα!

Ευχόμαστε καλή νέα σχολική χρονιά σε μαθητές, καθηγητές και γονείς και προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία όλων των φορέων για την πρόοδο του Σχολείου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση-πρόσκληση που λάβαμε από τον σύλλογο των καθηγητών ο Αγιασμός θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 09:30 στον προαύλιο χώρο του Σχολείου μας.
Οι μαθητές του Σχολείου μας θα παραλάβουν στην συνέχεια τα βιβλία τους και ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων. Ας είναι εφοδιασμένοι με σακίδιο για την μεταφορά των βιβλίων.