4 Φεβ 2019

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ


Ημερομηνία αρχαιρεσιών : Ημέρα επίδοσης βαθμών 1ου τετραμήνου 2018-2019
8η Φεβρουαρίου 2019 - 11:30 - 15:30 μ.μ
Δύναμη Σχολείου: 249 μαθητές-τριες.

1. Δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου (ετήσια συνδρομή € 10.00).
2. Διοικητικό Συμβούλιο
 7μελές + 3 αναπληρωματικά μέλη.
  3 σταυροί προτίμησης (40% των εκλεγομένων)
 Μπορούν να ψηφίσουν και οι 2 γονείς εφόσον είναι ταμειακά εντάξει με δύο συνδρομές
  Κάθε γονέας έχει 1 ψήφο ασχέτως του αριθμού παιδιών που έχει στη συγκεκριμένη Σχολική Μονάδα.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψηφίζοντες γονείς πρέπει να αντιπροσωπεύουν το 1/3 των ΜΑΘΗΤΩΝ 249 . 1/3= 83) ώστε ο Σύλλογος να νομιμοποιηθεί και να έχει δυνατότητα εκπροσώπησης τόσο στην Ένωση Γονέων όσο και στο Σχολικό Συμβούλιο.
3. Εξελεκτική Επιτροπή
 3μελής + 2 αναπληρωματικά μέλη.
 1 σταυρός προτίμησης (40% των εκλεγομένων).
4. Ένωση Γονέων
 3 σταυροί προτίμησης (40% των εκλεγομένων).
 Τουλάχιστον 83 μαθητές-τριες πρέπει να αντιπροσωπεύονται από τους γονείς που θα ψηφίσουν για να είναι δυνατή η εκπροσώπηση του ΣΓ & Κ στην Ένωση Γονέων του Δήμου. Στην περίπτωση αυτή εκλέγονται 4 εκπρόσωποι (83/30= 2.76 =>3), με μέγιστο αριθμό τους 11 εκπροσώπους (βάσει του κανονισμού απαιτούνται 30 μαθητές ανά εκπρόσωπο, +1 εκπρόσωπος σε περίπτωση που το υπόλοιπο των μαθητών είναι 15 και άνω)
5. Υποψηφιότητες
 ΔΕΝ είναι συμβατή η ταυτόχρονη υποψηφιότητα στο Δ.Σ και στην Εξελεκτική Επιτροπή
 Είναι συμβατή η ταυτόχρονη υποψηφιότητα στο Δ.Σ και στην Ένωση Γονέων
 Είναι συμβατή η ταυτόχρονη υποψηφιότητα  στην Εξελεγκτική Επιτροπή και στην Ένωση Γονέων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση που το 1/3 των αντιπροσωπευόμενων μαθητών δεν επιτευχθεί, οι εκλογές επαναλαμβάνονται έως 2 φορές ακόμα μετά από απόφαση της Γ.Σ . Εάν και στην 3η ψηφοφορία δεν επιτευχθεί η εκπροσώπηση του 1/3 του αριθμού των μαθητών, τότε το Δ.Σ συγκροτείται και θεωρείται νόμιμο, ΔΕΝ συμμετέχει όμως στην Ένωση Γονέων ΟΥΤΕ στο Σχολικό Συμβούλιο και τη Σχολική Επιτροπή.