26 Φεβ 2013

26-02-13 Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013


26-02-13 Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013

Δελτίο Τύπου
              
                                                                                                             
ypdvmth thumb other250 0Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2013  
Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2013.
α) Στις 15 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους  2012-2013 και στις 16 Μαΐου ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης και αποστολής των στοιχείων των υποψηφίων από τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια προς τα οικεία Εξεταστικά κέντρα.
β) Οι πανελλαδικές εξετάσεις  των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αρχίσουν την Παρασκευή 17-5-2013, ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄) θα αρχίσουν την Τρίτη 21-05-2013. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ξεκινήσουν το Σάββατο 15-6-2013  και η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) θα διεξαχθεί από 17-6-2013 ως και 28-6-2013. Τέλος, οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ θα αρχίσουν το Σάββατο 8-6-2013.
γ) Οι απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας για την Γ΄ τάξη των ημερήσιων και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών Γενικών Λυκείων θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 3-6-2013 για όσους θα έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές.
δ) Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ και Β΄) σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 10-6-2013.
Συνημμένα ανακοινώνεται το πλήρες πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2013 και αναλυτικά :
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ & Β΄)
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)
Όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν σε κάποιο ειδικό μάθημα και γι αυτό το λόγο απουσιάσουν, δικαιολογημένα, από τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις του Ιουνίου
Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής
Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2013 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποβάλλουν ήδη στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση Υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές. Σχετική Αίτηση-Δήλωση υποβάλλουν και οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων και μόνο εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ΤΕΦΑΑ. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση μπορούν να είναι μόνο οι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιων ΓΕΛ ή ημερήσιων ΕΠΑΛ-Β΄ των ετών 2011 ή 2012. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης λήγει την Τρίτη 5 Μαρτίου. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.
Υπενθυμίζεται  ότι όλοι οι ως άνω  μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και όσοι δηλώσουν ενδοσχολικό απολυτήριο) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία, δηλαδή ως 5 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.
Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων), ήδη πιστοποιούνται από συγκεκριμένα νοσοκομεία για την πάθησή τους μέχρι 8 Μαρτίου. Εφόσον αποκτήσουν το πιστοποιητικό της πάθησής τους, θα μπορέσουν να ανακαλέσουν την Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις και να υποβάλουν εκ νέου Αίτηση για ενδοσχολικό απολυτήριο.
Τον Απρίλιο, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν με νεότερο δελτίο τύπου, όλοι οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στο Λύκειο, στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου, καθώς και οι υποψήφιοι του 10% θα προσέλθουν για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), για να τον χρησιμοποιήσουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου, η οποία υπολογίζεται για τον Ιούνιο.
Επίσης, τον Απρίλιο,  οι υποψήφιοι με τα ΓΕΛ ή με τα ΕΠΑΛ ή με το 10%  των θέσεων εισακτέων,  οι οποίοι τυχόν εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των κοινωνικών κριτηρίων,  θα κληθούν να υποβάλουν στο Λύκειό τους τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια ειδική περίπτωση, ώστε να διεκδικήσουν τις επιπλέον θέσεις εισαγωγής.
Στο ίδιο διάστημα, περί τα τέλη Απριλίου, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, θα αποκτήσουν από το Λύκειο υποβολής της Αίτησης Δήλωσης, το δελτίο εξεταζομένου, με το οποίο θα προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο κατά τις ημέρες των εξετάσεων.

Για όλες τις παραπάνω διαδικασίες οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται από τα Λύκειά τους με σχετικές εγκυκλίους. Παράλληλα, ενημερωτικό υλικό, εγκύκλιοι, υποδείγματα κλπ θα αναρτώνται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
               
                             
Για τα προγράμματα πατήστε εδώ.

25 Φεβ 2013

Σύνθεση οργάνων και εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και ΚηδεμόνωνΣας ανακοινώνουμε την σύνθεση των διοικητικών οργάνων και των εκπροσώπων του Συλλόγου μας , όπως αυτά διευθετήθηκαν κατά τη συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών, που πραγματοποιήθηκε στις  13 Φεβρουαρίου του 2013, και είναι η εξής :


             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Πρόεδρος: Γκορίτσα-Τσαπάρα  'Αννα  6979539651

Αντιπρόεδρος: Γιάγια-Χατζή Δώρα 6945501132

Γραμματέας:  Καλαφατά-Πατρικά Χρύσα 6932465100 

Ειδική Γραμματέας: Κόντε Καλλιόπη  6974516994 

Ταμίας : Παπανδρέου Πηνελόπη 6978892468 

Μέλος: Δημητριάδης Ευθύμιος   6974387431  

Μέλος:  Σίνου-Τσούμπα Γιωτα 6936279388   begin_of_the_skype_highlighting

17 Φεβ 2013

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Αγαπητοί Γονείς,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την Κυριακή 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 διοργανώνετε, στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL της Αθήνας η Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού "4th AVIATION CAREER DAY".


Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες από καταξιωμένους επαγγελματίες, οι οποίοι θα περιγράψουν στα παιδιά τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγέλματος αλλά και τον τρόπο για να το σπουδάσουν.

Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση με τις σχολές που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Περισσότερες, λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.aviationcareerday.gr .

Η εκδήλωση ξεκινάει στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί στις 19:00. 
Η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους μαθητές και τους συνοδούς τους (γονείς ή καθηγητές).

9 Φεβ 2013

Εκλογές - Αποτελέσματα

Αγαπητοί γονείς,
πραγματοποιήθηκαν χθές, 8/2/13, οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων στα όργανα του συλλόγου μας. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας από την εφορευτική επιτροπή, θα δείτε εδώ
Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στην διαδικασία. 

6 Φεβ 2013

ΕΚΛΟΓΕΣ 2013Αγαπητοί γονείς,

Σας  ενημερώνουμε ότι, στην τακτική Γενική Συνέλευση του  Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών,  που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα,  28 Ιανουαρίου υπήρχε μικρή συμμετοχή γονέων.

Μετά την παρέλευση σήμερα (5-2-13), της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές των εκπροσώπων στα όργανα του συλλόγου μας , μέχρι στιγμής υπάρχουν 2-3 υποψήφιοι. Συνεπώς δεν συγκεντρώνεται ικανός αριθμός για συμπλήρωση του ψηφοδελτίου, σύμφωνα με το καταστατικό (για το Διοικητικό Συμβούλιο: 7μέλη, την Σχολική επιτροπή: 1 μέλος, την  Ένωση Γονέων : μέχρι 4 μέλη, και την Εξελεγκτική επιτροπή:2 μέλη.

Είναι πλέον φανερό σε όλους μας, ότι η αδυναμία – αδιαφορία συμμετοχής στις εκλογές, την Παρασκευή (8-2-13, 11.00 πμ έως 6.00 μμ),  θα έχει ως άμεση συνέπεια την αναστολή λειτουργίας του συλλόγου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την μελλοντική λειτουργία του σχολείου μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για δηλώσεις συμμετοχής, μέχρι και την Πέμπτη, 7/2/13, ώρα 16.00 στα παρακάτω τηλέφωνα:
Παύλος Φράγκος,      6973001925
Γιώργος Λογοθέτης,  6974513774