24 Μαΐ 2021

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ    

 1ου ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

                        (ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ)

Από την Παρασκευή 21.05.2021 στις 12:00 μέχρι και το Σάββατο 22.05.2021 στις 24:00 διεξήχθησαν διαδικτυακά οι εκλογές του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Προτύπου Γενικού Λυκείου Αθηνών (ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ), για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκπροσώπων στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας και στην Ένωση Γονέων, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Οι εκλογές έγιναν από Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη α) κ. Λάμπρο Αποστολιώτη β) κ. Ευστρατία Εμμανουήλ και γ) κ. Αννα Αποστολοπούλου που εξέλεξε η Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 06.05.2021.

Στην εφορευτική επιτροπή κατατέθηκαν μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων οι παρακάτω υποψηφιότητες:


Α) Για εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ελένη Αδαμοπούλου

 2. Κυριακή (Κάρυ) Αερικού

 3. Δήμητρα Αναγνώστου

 4. Γεωργία Δημοπούλου

 5. Λεμονιά Ηλιοπούλου

 6. Ρεβέκκα Μαντά

 7. Ζαφείρης Μιχάλας

 8. Ελισάβετ Νίτση

 9. Παρασκευή (Βούλα) Παπαγεωργίου


Β) Για εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής

 1. Εμμανουέλα Κουρούση

 2. Ευγενία Λουπασάκη


Γ) Για εκλογή Εκπροσώπων στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας

 1. Κυριακή (Κάρυ) Αερικού

 2. Ελισάβετ Νίτση


Δ) Για εκλογή Εκπροσώπων στην Ένωση Συλλόγων Γονέων της 1ης Δημοτικής κοινότητας του Δήμου Αθήνας

 1. Ελένη Αδαμοπούλου

 2. Κυριακή (Κάρυ) Αερικού

 3. Ελισάβετ Νίτση

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, του Νόμου 2621/98, βάσει του οποίου οι σταυροί στο ψηφοδέλτιο μπορούν να είναι: Μέχρι τρεις (3) στους υποψήφιους για 7μελές ΔΣ, μέχρι το 40% των δυνητικά εκλεγομένων προς την Ένωση Γονέων και μέχρι ένας (1) για την Ελεγκτική Επιτροπή.


Από τις καταστάσεις των μαθητών του σχολείου προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών/τριών που φοιτούν στο σχολείο είναι 245 (διακόσια σαρανταπέντε). Επομένως για να έχει εκπροσώπηση ο Σύλλογος χρειάζεται να ψηφίσουν γονείς που αντιπροσωπεύουν το 1/3 των παιδιών του σχολείου, δηλαδή ν' αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον 81 μαθητές/τριες (1/3).

Κατά την ψηφοφορία ψήφισαν 67 οικονομικά τακτοποιημένες/οι γονείς που αντιπροσωπεύουν 57 μαθητές/τριες. Μετά τη λήξη της προθεσμίας της ψηφοφορίας υπήρξε 1 ληξιπρόθεσμο ψηφοδέλτιο το οποίο θεωρείται άκυρο. Με βάση τα παραπάνω δεν ικανοποιείται το κριτήριο για εκπροσώπηση στην Ένωση Γονέων.

Με τον αυτόματο ηλεκτρονικό υπολογισμό των αποτελεσμάτων βρέθηκαν 3 λευκά και 64 έγκυρα ψηφοδέλτια .


Από την καταμέτρηση των ψήφων έλαβαν :


Α) ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ Γ ΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ (& κατάταξη)

Ελένη Αδαμοπούλου

26 (2η)

Κυριακή (Κάρυ) Αερικού

17 (5η)

Δήμητρα Αναγνώστου

15 (7η)

Γεωργία Δημοπούλου

19 (4η)

Λεμονιά Ηλιοπούλου

8 (8η)

Ρεβέκκα  Μαντά

21 (3η)

Ζαφείρης Μιχάλας

32 (1ος)

Ελισάβετ Νίτση

16 (6η)

Παρασκευή (Βούλα) Παπαγεωργίου

15 (7η)Β) ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ

Εμμανουέλα Κουρούση

30

Ευγενία Λουπασάκη

30


Γ) ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ Γ ΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ

Κυριακή (Κάρυ) Αερικού

21

Ελισάβετ Νίτση

39


Δ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ

Ελένη Αδαμοπούλου

45

Κυριακή (Κάρυ) Αερικού

38

Ελισάβετ Νίτση

37


Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα εκλέγονται :

Για το Διοικητικό Συμβούλιο: 1) Ζαφείρης Μιχάλας, 2) Ελένη Αδαμοπούλου, 3) Ρεβέκκα  Μαντά, 4) Γεωργία Δημοπούλου, 5) Κυριακή (Κάρυ) Αερικού, 6) Ελισάβετ Νίτση και 7) ισοψήφησαν οι Δήμητρα Αναγνώστου και Παρασκευή Παπαγεωργίου. Μετά από τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία της με τον Λάμπρο Αποστολιώτη σχετικά με την ισοψηφία, η Παρασκευή Παπαγεωργίου παραιτήθηκε από τη θέση της στο ΔΣ και θα παραμείνει αναπληρωματικό μέλος.


Για την Εξελεγκτική Επιτροπή: 1) Εμμανουέλα Κουρούση 2) Ευγενία Λουπασάκη


Για το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας: 1) Ελισάβετ Νίτση

Αναπληρωματική: Κυριακή (Κάρυ) Αερικού


Για την Ένωση Γονέων : Δεν προκύπτει εκπροσώπηση στην Ένωση Γονέων.


Η εφορευτική Επιτροπή καλεί τον Ζαφείρη Μιχάλα που πλειοψήφησε να συγκαλέσει τις εκλεγείσες για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.


Αθήνα 23.05.2021

Για την Εφορευτική Επιτροπή


 1. Άννα Αποστολοπούλου 1. Λάμπρος Αποστολιώτης
 1. Ευστρατία Εμμανουήλ
10 Μαΐ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ  ΕΚΛΟΓΕΣ

 Σήμερα 06.05.20221 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΠΓΕΛ Αθήνας, εξ αναβολής της προγραμματισμένης για 28.04.2021, η οποία αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, η εξ αναβολής ΓΣ έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμο των συμμετεχόντων μελών (άρθρο 9, παράγραφος 2).


Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Εγκρίθηκε η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
2. Εγκρίθηκε ο απολογισμός των πεπραγμένων του απερχόμενου ΔΣ
3. Ορίστηκαν το Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Μαΐου ως μέρες διεξαγωγής ψηφιακών εκλογών
4. Εκλέχθηκαν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής:
 • Άννα Αποστολοπούλου (γονέας του Ιάκωβου Καμπόσου, Α1)
 • Λάμπρος Αποστολιώτης (γονέας του Σπύρου Παναγιώτη Αποστολιώτη, Γ1)
 • Τία Εμμανουήλ (γονέας του Μάριου Κωνσταντινίδη, Γ3)
5. Η Εφορευτική Επιτροπή θα επικοινωνεί με τα μέλη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συλλόγου Γονέων
6. Υποψηφιότητες για μέλη του ΔΣ (7 μέλη), της Εξελεγκτικής Επιτροπής (2 μέλη), της Ένωσης Γονέων (ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που οι γονείς τους θα ψηφίσουν), μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά στο μέιλ του Συλλόγου Γονέων μέχρι τις 18.05.2021
7. Το απερχόμενο ΔΣ, θα μεταφέρει στον Διευθυντή του σχολείου το αίτημα των γονιών για επικοινωνία με τον Σύλλογο Διδασκόντων και ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών.
8. Το απερχόμενο ΔΣ θα μεταφέρει επίσης ερώτημα σχετικά με τις απουσίες των παιδιών που λόγω συγκατοίκησης με άτομα ευπαθών ομάδων δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα δια ζώσης.

27 Ιαν 2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Στα τόσα πολλά και τόσο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθήτριες και οι μαθητές κάνοντας τηλεκπαίδευση εν μέσω καραντίνας, το Υπουργείο πρόσθεσε ακόμα ένα αποφασίζοντας τη διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων μέσω τράπεζας θεμάτων! Αυτή η απόφαση σημαίνει ότι τα παιδιά της Α λυκείου θα εξεταστούν  στα 2 από τα 4 θέματα με τη μέθοδο των πανελληνίων εξετάσεων(θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα στα σχολεία) και όχι με θέματα που θα βάλουν οι καθηγήτριες και καθηγητές που τα διδάσκουν!  Ανεξάρτητα από την γνώμη που μπορεί η καθεμία και ο καθένας να έχει για την τράπεζα θεμάτων, στην παρούσα συγκυρία και με αφορμή την κατάσταση στο δικό μας σχολείο (που σίγουρα δεν είναι η χειρότερη) εκφράζουμε την βαθιά μας ανησυχία γιατί:

 • Λόγω έλλειψης μαθηματικού το μάθημα των μαθηματικών της Α΄λυκείου διδάχθηκε με αρκετά κενά και η ύλη που απαιτεί η τράπεζα θεμάτων ακόμα και αν καλυφθεί, θα υπολείπεται της πλήρους διδασκαλίας.
 • Η τηλεκπαίδευση δεν υποκαθιστά την εκπαίδευση δια ζώσης. Για όλα τα μαθήματα, είτε διδάχθηκαν στο σύνολο των προβλεπόμενων ωρών είτε όχι, θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανταπόκριση των παιδιών.

Η συγκέντρωση από το σύνολο των σχολείων, των χαμένων ωρών στα μαθήματα που θα εξεταστούν με τράπεζα θεμάτων, αποτελεί πρόσθετο επιχείρημα για να μην εφαρμοστεί η τράπεζα θεμάτων τουλάχιστον για την φετινή χρονιά, την ήδη τόσο επιβαρυμένη.

Με εκτίμηση
το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων του 1ου ΠΓΛ Αθήνας