18 Οκτ 2018

Eνημέρωση για τη δυνατότητα ένταξης σε εργαστήρια για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών


Με βάση την υφιστάμενη ανάγκη πολλών παιδιών, εφήβων αλλά και γονέων να απευθυνθούν σε Εξειδικευμένα Κέντρα Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, προσφέρεται η δυνατότητα στους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων να ενταχθούν σε Κλινικά Εργαστήρια του Προγράμματος Εξειδίκευσης «Κλινική Πρακτική στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» που υλοποιούνται από το Metropolitan Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2, μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ.  

Η συμμετοχή στα συγκεκριμένα εργαστήρια παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ, στα πλαίσια της κλινικής πρακτικής των επιμορφούμενων. 

Τα εργαστήρια διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του Metropolitan ΚΔΒΜ2 και πιστοποιούνται από το Διεθνή Φορέα SQA, που είναι αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Παιδείας.
Πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Metropolitan ΚΔΒΜ2 στο κέντρο της Αθήνας, υπό την εποπτεία της Επιστημονικά Υπεύθυνης του Προγράμματος Εξειδίκευσης Δρ. Παναγιώτας Γιαννέλη και αφορούν:
1.   Πρώιμη ανίχνευση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε μαθητές 5-6 ετών και άνω.
2.  Διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Δυσαναγνωσία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία) σε μαθητές με κανονικό δείκτη νοημοσύνης, για τους οποίους αποδίδεται και αναφορά αξιολόγησης και διάγνωσης.
3.  Παρέμβαση για την βελτίωση-αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών τους μέσα από εξατομικευμένες παρεμβατικές διαδικασίες.

Η συχνότητα αφορά σε εργαστηριακές παρακολουθήσεις που λαμβάνουν χώρα 2-3 φορές μηνιαίως, οπότε και προσέρχονται τα περιστατικά κατόπιν συνεννόησης με τους Υπεύθυνους του Metropolitan ΚΔΒΜ2. Εάν κρίνεται ενδιαφέρον για τους εκπαιδευόμενους και αναγκαίο για τα περιστατικά, η παρέμβαση συνεχίζεται έως ότου να καλυφθούν οι εξατομικευμένες ανάγκες των παιδιών-εφήβων.
Για τη βέλτιστη δυνατή διευθέτηση των ζητημάτων που αφορούν σε σπουδαστές και περιστατικά, κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση της βαρύτητας των τελευταίων από την Επιστημονικά Υπεύθυνη, ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός και να διαπιστωθεί παράλληλα η καταλληλότητα των περιστατικών. Πάντα κατόπιν συνεννόησης με την Ακαδημαϊκή Συντονίστρια κα Φανή Ήμαλη κατά την προσέλευσή τους οι γονείς-κηδεμόνες υπογράφουν την απαιτούμενη φόρμα συγκατάθεσης ότι οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν το περιστατικό πίσω από μονόδρομο καθρέφτη.
Ενδεικτικά αναφέρεται πως κατά την ολοκλήρωση ήδη του δεύτερου χρόνου συνεχόμενης λειτουργίας του Προγράμματος στο Metropolitan  έχουν καταμετρηθεί περισσότερα από 300 περιστατικά στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις εντελώς δωρεάν, αναδεικνύοντας έτσι και την κοινωνική διάσταση της Εκπαίδευσης που προάγει συνολικά ως Ακαδημαϊκός Φορέας.
Για περαιτέρω πληροφόρηση σας επισυνάπτουμε το link της ιστοσελίδας του Φορέα:

Οι υπεύθυνοι του Προγράμματος παραμένουν πάντα στη διάθεσή σας στο 210 380 11 33 για κάθε απορία ή και διευκρίνιση.

Ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας

17 Οκτ 2018

ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣXρειαζόμαστε  έναν γονέα ως εκπρόσωπο στο Ενεργειακό Συμβούλιο. Όποιος γονέας επιθυμεί να συμμετάσχει ας το δηλώσει είτε κατευθείαν στον Διευθυντή  κ. Γκαρά , είτε στέλνοντας μας mail στο mail του συλλόγου. 

Περιγραφή του έργου

Το πρόγραμμα: «ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Βερολίνο-Αθήνα, υλοποιείται  από τον Δήμο της Αθήνας υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας με τη συνεργασία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Άνεμος Ανανέωσης», της Γερμανικής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Σεβασμός για την Ελλάδα» (Respect for Greece) και του Ανεξάρτητου Γερμανικού Ινστιτούτου για Περιβαλλοντικά Θέματα - UFU (Independent Institute for Environmental Issues)..
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία με κύριο σκοπό την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας απέναντι στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, με παράλληλη ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών, προκειμένου να ορθολογικοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας στα σχολικά κτίρια και να μειωθεί συνολικά το οικολογικό τους αποτύπωμα.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 και θα υλοποιηθεί σε περίπου 80 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου της Αθήνας, με τη συμμετοχή 200 εκπαιδευτικών. Θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (European Climate Initiative), η οποία αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMUB) για τη στήριξη δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία του κλίματος.
Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στα σχολεία που συμμετέχουν στο έργο θα ποικίλουν με βάση τα ενδιαφέροντα εκπαιδευτικών και μαθητών. Σε αυτές θα περιλαμβάνονται μετρήσεις σχετικές με την κατανάλωση ενέργειας στο σχολικό κτίριο, ανάπτυξη ενδοσχολικών εκστρατειών, δημιουργία ενεργειακού συμβουλίου που θα παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου και θα κινητοποιεί τη σχολική κοινότητα, θεωρητική διαπραγμάτευση ζητημάτων σχετικών με την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση της ενέργειας. Στο έργο των εκπαιδευτικών συγκαταλέγεται η διενέργεια έρευνας για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων, με την οποία θα αναζητηθούν οι επιτυχημένες πρακτικές για την αύξηση της ευαισθησίας της σχολικής κοινότητας και τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της σχολικής μονάδας.