18 Νοε 2012

Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η απόφαση 
για την έναρξη  του προγράμματος: Πρόσθετης 
Διδακτικής Στήριξης γι όσους το επιθυμούν.

Σας κοινοποιούμε σχετικό μήνυμα της Διεύθυνσης: 
"Το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης υλοποιείται
κατά ομάδες Λυκείων (ΚΕΝΤΡΟ) της ίδιας εκπαιδευτικής 
περιφέρειας,    με απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης της 
οικείας Διεύθυνσης. 
Η συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα προτείνεται  στην
έναρξη της σχολικής χρονιάς  από τον σύλλογο των 
διδασκόντων με παιδαγωγικά και κοινωνικά  κριτήρια, 
ύστερα από σχετική εισήγηση του διδάσκοντος καθηγητή
 και  σε συνδυασμό με τις αιτήσεις  ενδιαφέροντος-
συμμετοχής των μαθητών

Κατόπιν ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε και το ΠΥΣΔΕ, αφού έχουν
καλυφθεί οι ανάγκες του πρωινού προγράμματος, 
εγκρίνουν ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ με τον αντίστοιχο αριθμό τμημάτων ανά
μάθημα,  ανάλογα με 1) το διαθέσιμο εκπαιδευτικό 
προσωπικό και 2) τις προτάσεις για τον αριθμό 
μαθητών, των συλλόγων διδασκόντων των λυκείων
της Διεύθυνσης. 
Σε περίπτωση που ο αριθμός τμημάτων υπολείπεται 
των αιτήσεων, οι μαθητές επιλέγονται από τον Δ/ντη 
Δ.Δ.Ε και το ΠΥΣΔΕ με παιδαγωγικά και κοινωνικά 
κριτήρια, σε συνεργασία με τους αρμόδιους σχολικούς
συμβούλους. 
Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στα ΚΕΝΤΡΑ 
Π.Δ.Σ. ακολουθούν  τις κείμενες διατάξεις."

Την σχετική απόφαση  (Υ.Α.) δείτε εδώ.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας του σχολείου είναι: 

τηλ. 2103221687, φαξ 2103313973