24 Μαΐ 2021

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ    

 1ου ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

                        (ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ)

Από την Παρασκευή 21.05.2021 στις 12:00 μέχρι και το Σάββατο 22.05.2021 στις 24:00 διεξήχθησαν διαδικτυακά οι εκλογές του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Προτύπου Γενικού Λυκείου Αθηνών (ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ), για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκπροσώπων στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας και στην Ένωση Γονέων, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Οι εκλογές έγιναν από Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη α) κ. Λάμπρο Αποστολιώτη β) κ. Ευστρατία Εμμανουήλ και γ) κ. Αννα Αποστολοπούλου που εξέλεξε η Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 06.05.2021.

Στην εφορευτική επιτροπή κατατέθηκαν μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων οι παρακάτω υποψηφιότητες:


Α) Για εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ελένη Αδαμοπούλου

 2. Κυριακή (Κάρυ) Αερικού

 3. Δήμητρα Αναγνώστου

 4. Γεωργία Δημοπούλου

 5. Λεμονιά Ηλιοπούλου

 6. Ρεβέκκα Μαντά

 7. Ζαφείρης Μιχάλας

 8. Ελισάβετ Νίτση

 9. Παρασκευή (Βούλα) Παπαγεωργίου


Β) Για εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής

 1. Εμμανουέλα Κουρούση

 2. Ευγενία Λουπασάκη


Γ) Για εκλογή Εκπροσώπων στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας

 1. Κυριακή (Κάρυ) Αερικού

 2. Ελισάβετ Νίτση


Δ) Για εκλογή Εκπροσώπων στην Ένωση Συλλόγων Γονέων της 1ης Δημοτικής κοινότητας του Δήμου Αθήνας

 1. Ελένη Αδαμοπούλου

 2. Κυριακή (Κάρυ) Αερικού

 3. Ελισάβετ Νίτση

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, του Νόμου 2621/98, βάσει του οποίου οι σταυροί στο ψηφοδέλτιο μπορούν να είναι: Μέχρι τρεις (3) στους υποψήφιους για 7μελές ΔΣ, μέχρι το 40% των δυνητικά εκλεγομένων προς την Ένωση Γονέων και μέχρι ένας (1) για την Ελεγκτική Επιτροπή.


Από τις καταστάσεις των μαθητών του σχολείου προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών/τριών που φοιτούν στο σχολείο είναι 245 (διακόσια σαρανταπέντε). Επομένως για να έχει εκπροσώπηση ο Σύλλογος χρειάζεται να ψηφίσουν γονείς που αντιπροσωπεύουν το 1/3 των παιδιών του σχολείου, δηλαδή ν' αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον 81 μαθητές/τριες (1/3).

Κατά την ψηφοφορία ψήφισαν 67 οικονομικά τακτοποιημένες/οι γονείς που αντιπροσωπεύουν 57 μαθητές/τριες. Μετά τη λήξη της προθεσμίας της ψηφοφορίας υπήρξε 1 ληξιπρόθεσμο ψηφοδέλτιο το οποίο θεωρείται άκυρο. Με βάση τα παραπάνω δεν ικανοποιείται το κριτήριο για εκπροσώπηση στην Ένωση Γονέων.

Με τον αυτόματο ηλεκτρονικό υπολογισμό των αποτελεσμάτων βρέθηκαν 3 λευκά και 64 έγκυρα ψηφοδέλτια .


Από την καταμέτρηση των ψήφων έλαβαν :


Α) ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ Γ ΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ (& κατάταξη)

Ελένη Αδαμοπούλου

26 (2η)

Κυριακή (Κάρυ) Αερικού

17 (5η)

Δήμητρα Αναγνώστου

15 (7η)

Γεωργία Δημοπούλου

19 (4η)

Λεμονιά Ηλιοπούλου

8 (8η)

Ρεβέκκα  Μαντά

21 (3η)

Ζαφείρης Μιχάλας

32 (1ος)

Ελισάβετ Νίτση

16 (6η)

Παρασκευή (Βούλα) Παπαγεωργίου

15 (7η)Β) ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ

Εμμανουέλα Κουρούση

30

Ευγενία Λουπασάκη

30


Γ) ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ Γ ΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ

Κυριακή (Κάρυ) Αερικού

21

Ελισάβετ Νίτση

39


Δ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ

Ελένη Αδαμοπούλου

45

Κυριακή (Κάρυ) Αερικού

38

Ελισάβετ Νίτση

37


Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα εκλέγονται :

Για το Διοικητικό Συμβούλιο: 1) Ζαφείρης Μιχάλας, 2) Ελένη Αδαμοπούλου, 3) Ρεβέκκα  Μαντά, 4) Γεωργία Δημοπούλου, 5) Κυριακή (Κάρυ) Αερικού, 6) Ελισάβετ Νίτση και 7) ισοψήφησαν οι Δήμητρα Αναγνώστου και Παρασκευή Παπαγεωργίου. Μετά από τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία της με τον Λάμπρο Αποστολιώτη σχετικά με την ισοψηφία, η Παρασκευή Παπαγεωργίου παραιτήθηκε από τη θέση της στο ΔΣ και θα παραμείνει αναπληρωματικό μέλος.


Για την Εξελεγκτική Επιτροπή: 1) Εμμανουέλα Κουρούση 2) Ευγενία Λουπασάκη


Για το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας: 1) Ελισάβετ Νίτση

Αναπληρωματική: Κυριακή (Κάρυ) Αερικού


Για την Ένωση Γονέων : Δεν προκύπτει εκπροσώπηση στην Ένωση Γονέων.


Η εφορευτική Επιτροπή καλεί τον Ζαφείρη Μιχάλα που πλειοψήφησε να συγκαλέσει τις εκλεγείσες για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.


Αθήνα 23.05.2021

Για την Εφορευτική Επιτροπή


 1. Άννα Αποστολοπούλου 1. Λάμπρος Αποστολιώτης
 1. Ευστρατία Εμμανουήλ
Δεν υπάρχουν σχόλια: